Skip links

Παροχές

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης αποτελούν σημαντικά εφόδια, τα οποία συντελούν στην ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων, στην ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας και, συγχρόνως, οδηγούν στην ψυχική και πνευματική ισορροπία του μαθητή. Οι παράγοντες αυτοί είναι εκείνοι που θα δομήσουν δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και την επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Για τους παραπάνω λόγους, στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης με στόχο την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη του παιδιού και του εφήβου, αλλά και την πολύμορφη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, οργανώνονται σχετικές ομιλίες και ημερίδες από διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου, που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους νέους στο σύνολό τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης και διεύρυνσης των οριζόντων των νέων, προκειμένου να καταλήξουν στην πιο σωστή για τον καθένα επιλογή, η Εκπαιδευτική Αναγέννηση συνεργάζεται με έγκριτο Κέντρο Επαγγελματικό Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, περιλαμβάνει:

 • ενημερωτικές ομιλίες από εξειδικευμένους συμβούλους στους μαθητές
 • συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων, σε συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής
 • ατομικές συνεντεύξεις με τους μαθητές και τους γονείς
 • πλήρη φάκελο με λεπτομερέστατη ανάλυση των συμπερασμάτων που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, ο οποίος δίνεται στους μαθητές και στους γονείς τους κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Διασύνδεση με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση παρέχει στους τελειόφοιτους μαθητές της την απαραίτητη υποστήριξη κατά την προετοιμασία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι όσοι μαθητές μας επέλεξαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, με τη συνδρομή του Σχολείου μας, κατόρθωσαν να πραγματώσουν την επιλογή τους.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών μας για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάθε χρόνο προσκαλούνται εκπρόσωποι ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οι οποίοι πραγματοποιούν ενημερωτικές ομιλίες και συζητούν με τους μαθητές τα όποια ερωτήματα και προβληματισμούς τους.

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση είναι Πιστοποιημένο Κέντρο:

 • του Universities and Colleges Admissions Service (U.C.A.S.) για τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και
 • του Common Application System για τα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Νοσηλευτική Υπηρεσία

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος καθώς και κατά τη διάρκεια των θερινών προγραμμάτων (Summer camp, Ενισχυτικά μαθήματα κ.λπ.) υπάρχει μόνιμη παρουσία νοσηλεύτριας η οποία έχει όλες τις απαραίτητες πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεις που απαιτούνται για το σωστό χειρισμό έκτακτων περιστατικών. Επιπροσθέτως, η νοσηλεύτρια των εκπαιδευτηρίων μας διαρκώς επιμορφώνεται με εξειδικευμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών.
 • Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών μας από όλες τις βαθμίδες, επίσης, έχει παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί στις Πρώτες Βοήθειες σε σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.
 • Τα εκπαιδευτήριά μας είναι συμβεβλημένα με συγκεκριμένο Ιατρό Εργασίας, ο οποίος προσέρχεται αμέσως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Για το σύνολο των μαθητών του σχολείου διατηρείται πλήρες κι ενημερωμένο ιατρικό αρχείο.
 • Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας ενημερώνονται άμεσα για οποιοδήποτε περιστατικό ιατρικής φύσεως συμβεί κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος στο παιδί τους.

Σίτιση

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, η σωστή και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την ομαλή και ολοκληρωμένη σωματική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

 • Οι μαθητές μας σιτίζονται με καθημερινό μεσημεριανό γεύμα με προσεγμένα υλικά, που καλύπτει ισορροπημένα τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών μας.
 • Το μενού, το οποίο γνωστοποιείται στους γονείς για κάθε μήνα, καταρτίζεται από ειδικό διαιτολόγο, ώστε να καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους.
 • Το φαγητό προετοιμάζεται και μαγειρεύεται στην κουζίνα του Σχολείου μας από επαγγελματία chef.
 • Οι μαθητές του Δημοτικού σιτίζονται όλοι μαζί, ανά τάξη, στην τραπεζαρία του Σχολείου, με την εποπτεία εκπαιδευτικών.
 • Για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου υπάρχει δυνατότητα αγοράς κυρίου γεύματος και σαλάτας, παρασκευασμένα κι αυτά στην κουζίνα του Σχολείου μας.
 • Εντός του σχολείου λειτουργούν δύο Κυλικεία, ένα για τους μαθητές του Δημοτικού κι ένα για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με επιλεγμένα και υγιεινά προϊόντα.

Μετακίνηση

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση διαθέτει σύγχρονα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Σε κάθε λεωφορείο υπάρχει συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Κάθε παιδί έχει τη δική του θέση στο σχολικό λεωφορείο και κάθεται ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτά.

E-School

Η διαδικτυακή πλατφόρμα (School Portal) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης Μαθητή – Σχολείου – Γονέα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύχρηστη πλατφόρμα, προσβάσιμη από υπολογιστές, tablets και smartphones.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να αναρτήσουν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, διευρύνοντας έτσι τη διδασκαλία τους έξω από το στενό πλαίσιο της τάξης.

Επίσης, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και  στους γονείς να ενημερώνονται για τα καθήκοντα της ημέρας, τους βαθμούς σε σημαντικά διαγωνίσματα και την περιγραφική αξιολόγηση του τετραμήνου (βαθμίδα Γυμνασίου).

Ασφάλεια Μαθητών

Η διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και η παροχή ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς κινδύνους αποτελεί προτεραιότητα για το Σχολείο μας. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τις παρακάτω μεθόδους :

 • Έλεγχος εισόδου με τη χρήση κάρτας επισκέπτη
 • Άδεια εξόδου σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μόνο με γραπτή συγκατάθεση από τους γονείς και τους κηδεμόνες
 • Καθημερινός τηλεφωνικός έλεγχος για τους απόντες μαθητές
 • Επόπτες καθηγητές στη διάρκεια των διαλειμμάτων με συγκεκριμένους καθορισμένους χώρους εποπτείας.
 • Αντικαταστάτης καθηγητής – επόπτης στην τάξη σε περίπτωση ασθένειας διδάσκοντος
 • Ασφάλεια και έλεγχος μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.λπ.).
 • Οι μαθητές στο σύνολό τους καλύπτονται με ιδιωτική ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, εντός του Σχολείου ή σε μετακινήσεις (π.χ. σε εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις)

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα:

 • λειτουργούν ως υποστηρικτικά βοηθήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας την εμβάθυνση στο γνωστικό πεδίο αλλά και τη διδασκαλία της οργανωμένης και στέρεας δομημένης σκέψης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και αποτελούν μόνιμο στόχο του Σχολείου μας
 • παρέχονται δωρεάν στους μαθητές όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο -Λύκειο).
 • αποτελούν πρωτότυπα συγγράμματα των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι διαθέτουν την ακαδημαϊκή εμπειρία και γνώση για την επαρκή και σε βάθος κάλυψη κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Δείτε παρακάτω τα εξώφυλλα των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων για κάθε βαθμίδα :

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Return to top of page