Skip links

Λύκειο

Φιλοσοφία

Το Λύκειο δικαιολογημένα θεωρείται ως το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το τελικό στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του εφήβου. Στο Λύκειο συντελούνται όλες οι γνωστικές, παιδευτικές και παιδαγωγικές λειτουργίες, ώστε ο τελειόφοιτος να διαθέτει έναν άρτιο πνευματικό εξοπλισμό, αλλά και μια σταθερή ψυχοδομή που θα του επιτρέψει να κατακτήσει τη θέση που ονειρεύεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Γι’ αυτό, η Εκπαιδευτική Αναγέννηση στέκεται με ιδιαίτερη ευαισθησία δίπλα στον έφηβο μαθητή σε τούτη την κρίσιμη φάση της ζωής του, όπου κυριολεκτικά θεμελιώνεται το μέλλον του.

Το πρόγραμμα του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κινείται σε δύο άξονες:

από τη μια αποσκοπεί στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στο εξωτερικό μέσα από το Διεθνές Πρόγραμμα G.C.E. A- Levels, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Λυκείου.

από την άλλη διασφαλίζει τη σφαιρική παιδεία τόσο ως πολυεπίπεδη μόρφωση όσο και ως αγωγή με ανθρωπιστικά ιδεώδη για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας που θα ενταχθεί δημιουργικά, ως αυριανός ενήλικας, στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσμιοποιημένου  περιβάλλοντος.

Έτσι, λοιπόν, το Λύκειο προετοιμάζει τους μαθητές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

χωρίς να χάνει, ως ύστατη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.

Στόχοι

Να ενταχθούν και να προσαρμοστούν ομαλά στην καινούργια βαθμίδα του Λυκείου, με τις διαφορετικές πλέον απαιτήσεις

Να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις των μαθημάτων του Λυκείου

Να εμβαθύνουν περαιτέρω σε κάθε ακαδημαϊκό τομέα, αξιοποιώντας κριτικά και συνδυαστικά τις γνώσεις που απέκτησαν στο Γυμνάσιο

Να μάθουν να δουλεύουν αυτόνομα, μεθοδικά, συστηματικά και οργανωμένα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση υψηλού στόχου στην εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας εργασίας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (εύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση πηγών, διεπιστημονική σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών), κάτι που θα χρειαστούν οπωσδήποτε ως αυριανοί φοιτητές και επιστήμονες

Να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον στόχο και τα όνειρα για τη ζωή τους, ώστε να επιλέξουν συνειδητά την κατεύθυνση των σπουδών τους

Να επιλέξουν έγκαιρα την κατεύθυνση των σπουδών, ώστε να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά και εστιασμένα, ξεκινώντας νωρίς την προετοιμασία τους

Να καλύψουν έγκαιρα την εξεταστέα ύλη σε όλα τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

Να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται εξωσχολική βοήθεια

Να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους στις ξένες γλώσσες, με τις εξετάσεις πιστοποίησης

Να απολαύσουν τη χαρά της συστηματικής εργασίας για την επίτευξη ενός στόχου, καλλιεργώντας την εργατικότητά τους ως στοιχείο του χαρακτήρα τους

Να παρουσιάζουν με θάρρος τις εργασίες που υλοποιούν στο Λύκειο στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα τους χρειαστούν αργότερα στον ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό για την εποχή μας στίβο της επαγγελματικής τους ζωής

Να ασκηθούν στον ώριμο δημοκρατικό διάλογο, μαθαίνοντας να αναπτύσσουν και να τεκμηριώνουν με επιχειρήματα την άποψή τους

Να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε Ομίλους, εξειδικευμένα προγράμματα και ποικίλες δράσεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός Σχολείου

Να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να αντιληφθούν το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να ζήσουν και να δημιουργήσουν, ταξιδεύοντας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας το Σχολείο σε μαθητικούς διαγωνισμούς και συνέδρια που διεξάγονται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη διεθνή κοινότητα.

Να ευαισθητοποιούνται κοινωνικά μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε φιλανθρωπικές και εθελοντικές δράσεις του Σχολείου

Να αποκτήσουν οργανωτικές δεξιότητες, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διοργάνωση διαγωνισμών και πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων στο Σχολείο μας

Να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας, μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.λπ.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, έπειτα από παρεκκλίσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:

ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις ξένες γλώσσες

διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον δραστηριότητες και προγράμματα, όπως Καινοτόμα Προγράμματα, Αθλητικές Δραστηριότητες και Ομίλους.

Α΄ Λυκείου

(Ωράριο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8.30 – 16.00 και Τρίτη, Πέμπτη 8.30 – 14.00)

Η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών της Α΄ Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης επιτυγχάνεται με:

 • τις επιπλέον ώρες στα Μαθηματικά, Φυσική, Νεοελληνική Γλώσσα και στα Αγγλικά
 • τον χωρισμό τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Αγγλικά, ώστε να δημιουργούνται ομοιογενείς ομάδες και να δουλεύεται κάθε μαθητής πιο αποτελεσματικά
 • τον μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα, που προκύπτει από τη δημιουργία ομοιογενών ομάδων, που διευκολύνει την εξατομικευμένη προσέγγιση
 • πέρα από την ομαδική διόρθωση της έκθεσης στην τάξη, την εξατομικευμένη διόρθωση σε ατομική συνάντηση, που δίνει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις του καθηγητή φιλολόγου, να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνει τον γραπτό του λόγο από έκθεση σε έκθεση
 • τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνονται ύστερα από αξιολόγηση της επίδοσης για όσους μαθητές τα έχουν ανάγκη
 • την εφαρμογή ειδικού προγράμματος παρακολούθησης της πορείας της ύλης της Α΄ Λυκείου και της αξιολόγησης του βαθμού εμπέδωσης αυτής
 • το σχεδιασμό για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις
 • τα επαναληπτικά διαγωνίσματα
 • τα θερινά επαναληπτικά ενισχυτικά μαθήματα στο τέλος της Α΄ προς Β΄ Λυκείου
 • την ολοκλήρωση της απόκτησης διπλωμάτων ξένων γλωσσών στην Α΄ Λυκείου, προκειμένου να επιδοθούν απερίσπαστοι στη συνέχεια, στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • τον ελκυστικό, δημιουργικό κι ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας στο Λύκειο, ώστε το Σχολείο να μη λειτουργεί μόνο ως χώρος προετοιμασίας για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κατ΄ επέκταση για την απόκτηση ενός επαγγέλματος, αλλά να ανταποκρίνεται και στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα ως χώρος ευρύτερης παιδείας και πολιτισμού.
 • τις διαθεματικές δράσεις, project, ατομικές και ομαδικές ερευνητικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην ομάδα και στο θέατρο του Σχολείου μας, προκειμένου να καλλιεργηθούν και οι δεξιότητες επικοινωνίας και άρθρωσης τεκμηριωμένου λόγου σε κοινό
 • τις συνδιδασκαλίες μαθημάτων
 • τη συμμετοχή των μαθητών σε καινοτόμα πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για την απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολύπλευρης προσωπικότητας και για το «χτίσιμο» ενός πλούσιου βιογραφικού
 • τη συνεχή, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων, τόσο προφορικώς, με τηλεφωνική επικοινωνία ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και γραπτώς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Anagennisi Portal, της αποστολής emails κ.λπ.

Β΄ Λυκείου

(Ωράριο: Καθημερινά 8.30 – 14.00)

Η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών της B΄ Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης επιτυγχάνεται με:

 • τις επιπλέον ώρες στα μαθήματα των Πεδίων Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών : σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

Σπουδών Υγείας και Ζωής: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 • το χωρισμό τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας στα μαθήματα κάθε Πεδίου Προσανατολισμού, ώστε να δημιουργούνται ομοιογενείς ομάδες όσον αφορά στις δυνατότητες και στις γνωστικές ανάγκες και κάθε μαθητής να δουλεύεται εξατομικευμένα και πιο αποτελεσματικά
 • τον μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα (10 μαθητές περίπου), που προκύπτει από τη δημιουργία ομοιογενών ομάδων, στοιχείο που διευκολύνει την εξατομικευμένη προσέγγιση
 • την ανάθεση τμημάτων προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε εξειδικευμένους καθηγητές με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία στην επιτυχημένη προετοιμασία των υποψηφίων
 • πέρα από την ομαδική διόρθωση της έκθεσης στην τάξη, την εξατομικευμένη διόρθωση σε ατομική συνάντηση, που δίνει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις του καθηγητή φιλολόγου, να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνει τον γραπτό του λόγο από έκθεση σε έκθεση
 • τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνονται ύστερα από αξιολόγηση της επίδοσης για όσους μαθητές τα έχουν ανάγκη
 • την εφαρμογή ειδικού προγράμματος παρακολούθησης της πορείας της ύλης της Β΄ Λυκείου και της αξιολόγησης του βαθμού εμπέδωσης αυτής
 • το σχεδιασμό για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις
 • τα μηνιαία επαναληπτικά προσομοιωτικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων διαγωνίσματα
 • τη συνεχή αξιολόγηση, το αποτέλεσμα της οποίας εκτιμάται από τον Καθηγητή και τη Διεύθυνση για περαιτέρω χάραξη στρατηγικής και καθορισμό ατομικών προγραμμάτων μελέτης στο σπίτι
 • τα θερινά μαθήματα προετοιμασίας, στο τέλος της Β΄ προς Γ΄ Λυκείου, για όλα τα Πεδία Προσανατολισμού, ως στάδιο προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • τις συσκέψεις των καθηγητών που προετοιμάζουν τους μαθητές της Β΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στις οποίες παρουσιάζεται η ακριβής εικόνα κάθε μαθητή χωριστά και γίνονται εισηγήσεις και προτάσεις για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την περαιτέρω βελτίωσή του
 • τον ελκυστικό, δημιουργικό κι ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας στο Λύκειο, ώστε το Σχολείο να μη λειτουργεί μόνο ως χώρος προετοιμασίας για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κατ΄ επέκταση για την απόκτηση ενός επαγγέλματος, αλλά να ανταποκρίνεται και στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα ως χώρος ευρύτερης παιδείας και πολιτισμού.
 • τις διαθεματικές δράσεις, project, ατομικές και ομαδικές ερευνητικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην ομάδα και στο θέατρο του Σχολείου μας, προκειμένου να καλλιεργηθούν και οι δεξιότητες επικοινωνίας και άρθρωσης τεκμηριωμένου λόγου σε κοινό
 • τις συνδιδασκαλίες μαθημάτων
 • τη συμμετοχή των μαθητών σε καινοτόμα πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για την απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πολύπλευρης προσωπικότητας και για το «χτίσιμο» ενός πλούσιου βιογραφικού
 • τη συνεχή, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων, τόσο προφορικώς, με τηλεφωνική επικοινωνία ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και γραπτώς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Anagennisi Portal, της αποστολής emails κ.λπ.

Γ΄ Λυκείου

(Ωράριο: Καθημερινά 8.30 – 14.00)

 Η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης επιτυγχάνεται με:

 • τις επιπλέον ώρες στα μαθήματα των Πεδίων Προσανατολισμού στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Ανθρωπιστικών Σπουδών : σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

Σπουδών Υγείας και Ζωής: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: σε Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 • τον χωρισμό τμημάτων ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας στα μαθήματα κάθε Πεδίου Προσανατολισμού, ώστε να δημιουργούνται ομοιογενείς ομάδες όσον αφορά στις δυνατότητες και στις γνωστικές ανάγκες και κάθε μαθητής να δουλεύεται πιο αποτελεσματικά
 • τον μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα (10 μαθητές περίπου), που προκύπτει από τη δημιουργία ομοιογενών ομάδων, στοιχείο που διευκολύνει την εξατομικευμένη προσέγγιση
 • την ανάθεση τμημάτων προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε εξειδικευμένους καθηγητές με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία στην επιτυχημένη προετοιμασία των υποψηφίων
 • τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνονται ύστερα από αξιολόγηση της επίδοσης για όσους μαθητές τα έχουν ανάγκη
 • την εφαρμογή ειδικού προγράμματος παρακολούθησης της πορείας της ύλης της Γ΄ Λυκείου και της αξιολόγησης του βαθμού εμπέδωσης αυτής
 • το σχεδιασμό για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις
 • τα εβδομαδιαία, πλέον, επαναληπτικά προσομοιωτικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων διαγωνίσματα
 • πέρα από την ομαδική διόρθωση της έκθεσης στην τάξη, την εξατομικευμένη διόρθωση σε ατομική συνάντηση, που δίνει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις του καθηγητή φιλολόγου, να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνει τον γραπτό του λόγο από έκθεση σε έκθεση
 • τη συνεχή αξιολόγηση, το αποτέλεσμα της οποίας εκτιμάται από τον Καθηγητή και τη Διεύθυνση για περαιτέρω χάραξη στρατηγικής και καθορισμό ατομικών προγραμμάτων μελέτης στο σπίτι
 • τις συσκέψεις των καθηγητών, στις οποίες παρουσιάζεται η ακριβής εικόνα κάθε μαθητή χωριστά και γίνονται εισηγήσεις και προτάσεις για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την περαιτέρω βελτίωσή του
 • τη συμμετοχή των μαθητών σε καινοτόμα πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για την απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πολύπλευρης προσωπικότητας και για το «χτίσιμο» ενός πλούσιου βιογραφικού, ιδιαιτέρως χρήσιμο για όσους σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό
 • τη συνεχή, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων, τόσο προφορικώς, με τηλεφωνική επικοινωνία ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και γραπτώς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Anagennisi Portal, της αποστολής emails κ.λπ.

Συντονισμός Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Στο Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα και Πεδίο Προσανατολισμού

 • πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συσκέψεις, παρουσία του διευθυντή, όπου οι καθηγητές καταγράφουν τις επιδόσεις κάθε μαθητή, χαράσσουν κοινή στρατηγική αντιμετώπισης των όποιων διακυμάνσεων προκύπτουν και προβαίνουν από τη μια στην οργάνωση ατομικών ενισχυτικών μαθημάτων κι από την άλλη σε κινήσεις που στοχεύουν στη συναισθηματική ενδυνάμωσή του.
 • παρακολουθείται και συντονίζεται η πορεία εξέλιξης της διδακτέας ύλης.
 • σχεδιάζεται και τηρείται η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, προκειμένου να προκύψει στο τέλος της κάθε τάξης αρκετός χρόνος για επαναλήψεις που συμβάλλουν και αυτές στην ουσιαστική εμπέδωση της ύλης
 • σχεδιάζεται και εκπονείται υποστηρικτικό της διδασκαλίας διδακτικό υλικό.
 • συγκεντρώνεται οπτικοακουστικό υλικό για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας.
 • προσκαλούνται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι πραγματοποιούν ομιλίες στους μαθητές
 • ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η συμμετοχή μαθητών σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Εκπαιδευτικοί

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι καθηγητές του Λυκείου με άρτια επιστημονική κατάρτιση και μεταπτυχιακές σπουδές

 • έχουν εμπειρία στην προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • διαθέτουν την παιδαγωγική γνώση ώστε να στηρίζουν ψυχολογικά και συναισθηματικά τους μαθητές στη δύσκολη και απαιτητική αυτή φάση της ζωής τους
 • εμπνέουν τους μαθητές τους να θέτουν υψηλούς στόχους για τον εαυτό τους και να κάνουν όνειρα για το μέλλον
 • ενεργοποιούν τους μαθητές με τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση και διεγείρουν το ενδιαφέρον τους για γνώση και έρευνα
 • στηρίζουν πλήρως τους μαθητές στην κρίσιμη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού εντύπου, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
 • ενσαρκώνουν οι ίδιοι ηθικές αρχές και αξίες και γι’ αυτό αποτελούν άξιο πρότυπο μίμησης για τους εφήβους μαθητές τους

 

Οι καθηγητές του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά και σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, με μετεκπαιδεύσεις, αλλά και επιδιώκοντας να είναι διορθωτές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έτσι :

 • είναι σε θέση να οργανώνουν τη σχολική ζωή αποτελεσματικά και να επιλύουν με επιτυχία τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητας
 • να εισάγουν καινοτομίες και να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών
 • να εφαρμόζουν πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • να γνωρίζουν τις απαιτήσεις του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • να παρατηρούν και να καλλιεργούν περαιτέρω τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών τους και να τους οδηγούν στην κατάκτηση υψηλών στόχων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές, ευχάριστες και, γι’ αυτό το λόγο, αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.

Με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσα από διαδραστικές, δημιουργικές δραστηριότητες – εργασίες οδηγούμε στην ενεργητική συμμετοχή.

Αξιοποιούμε πολλαπλές μεθόδους και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συνθετικές εργασίες, αλλά και την παραδοσιακή διδασκαλία, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τον διδάσκοντα για την καλύτερη παρουσίαση και αφομοίωση του καινούργιου.

Το έργο των εκπαιδευτικών για μια αποτελεσματική διδασκαλία υποστηρίζεται από

 • σύγχρονες αίθουσες που διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό (διαδραστικό πίνακα, προβολέα, διαδίκτυο).
 • θεματικές αίθουσες, όπου ο μαθητής εμπνέεται να μαθαίνει στον κατάλληλο χώρο (όπως Αίθουσα Ιστορίας, Αίθουσα Μαθηματικών, Αίθουσα Λογοτεχνίας κ.λπ.)
 • πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Εικαστικών) που βοηθούν στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Καθηγητής Σύμβουλος

Όπως στο Γυμνάσιο έτσι και στο Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, εφαρμόζουμε τον θεσμό του Καθηγητή-Συμβούλου. Σε μια περίοδο όπου ο έφηβος προετοιμάζεται για την ένταξή του στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας και βιώνει την πίεση τόσο της επιλογής που πρέπει να κάνει όσο και της προετοιμασίας για την επίτευξη της επιλογής αυτής, θεωρούμε σημαντική την υπεύθυνη, συνετή και ενεργή παρουσία του Καθηγητή Συμβούλου δίπλα του.

Ο Καθηγητής Σύμβουλος

 • προσεγγίζει εξατομικευμένα κάθε μαθητή με προσωπικές συναντήσεις αφουγκράζεται τους προβληματισμούς του εφήβου, τις αναζητήσεις και τις ανησυχίες του
 • παρατηρεί και καταγράφει τις ακαδημαϊκές, συναισθηματικές, κοινωνικές ανάγκες κάθε μαθητή
 • συμβουλεύει, εμψυχώνει, καθοδηγεί
 • σχεδιάζει με τον μαθητή σε περιπτώσεις που χρειάζεται, ακόμη και ατομικό πρόγραμμα μελέτης που πρέπει αυτός να ακολουθήσει για την υλοποίηση των στόχων του
 • σχεδιάζει για το σύνολο της ομάδας του τμήματος πρωτοβουλίες για συλλογικές δράσεις, προκειμένου να καλυτερεύσουν οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και να επιλύονται ομαλά τα όποια θέματα προκύψουν
 • διεξάγει συλλογικές συζητήσεις στο τμήμα, για να καταλάβουν οι έφηβοι μαθητές τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας
 • οργανώνει βιωματικές δράσεις με την ψυχολόγο του Σχολείου, με στόχο την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Αξιολόγηση

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ακράδαντα στα οφέλη της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών.

Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη από νωρίς, από τα χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας και ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».

Μέσα από την αντικειμενική αξιολόγηση, ο μαθητής στο Λύκειο γνωρίζει τις πραγματικές του δυνατότητες, ώστε να κάνει την ανάλογη προσπάθεια για τη βελτίωσή του σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό του.

Οι μαθητές αξιολογούνται με την καθημερινή προφορική εξέταση, με την ολιγόλεπτη γραπτή (αντί προφορικής) εξέταση, με τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα και με τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα (Mock Exams).

Πέρα από τη βαθμολογική αποτύπωση της επίδοσης στον έλεγχο, στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την επίδοση κάθε μαθητή στα προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

Εξειδικευμένα Προγράμματα

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα για δυο ώρες, μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη ή Πέμπτη), μετά το σχόλασμα, να επιλέξουν πρόσθετη εκπαίδευση στο αντικείμενο που επιθυμούν να εμβαθύνουν.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος οι μαθητές εκπαιδεύονται επιπλέον ώρες σε πειραματικό πλαίσιο και σε περιβάλλον εργαστηρίου έχοντας ως γνώμονα τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν την εξειδικευμένη γνώση, καλλιεργούν ακόμα περισσότερο την κλίση τους σε επίπεδο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενώ, παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα, να συμμετέχουν σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς, και Ολυμπιάδες  που διεξάγονται από παγκόσμιους φορείς, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και να διακριθούν, αποκτώντας σπουδαίες εμπειρίες πολύτιμες τόσο για το βιογραφικό τους όσο και για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Απευθύνεται σε μαθητές με ενδιαφέρον και  ιδιαίτερες κλίσεις στα Μαθηματικά. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς και να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.

Οι μαθητές του Προγράμματος της Πειραματικής Φυσικής και Χημείας ενδιαφέρονται για γνωστικά πεδία που αφορούν στην έρευνα και στην διεξαγωγή πειραμάτων. Μέσω της συμμετοχής τους αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και προετοιμάζονται κατάλληλα για να συμμετέχουν σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Το Πρόγραμμα της Βιολογίας επικεντρώνεται στην ερευνητική διδασκαλία η οποία και προωθείται μέσα σε ένα αμιγώς εργαστηριακό περιβάλλον. Οι μαθητές αποκτούν εμπειρικές γνώσεις τις οποίες και εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα CERN ασχολείται με μεθόδους και έρευνα στη σωματιδιακή φυσική. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έρευνα από το εξειδικευμένο επιστημονικό κέντρο του CERN. Κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος πραγματοποιείται εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελβετία, όπου οι μαθητές ξεναγούνται από επιστήμονες του ιδρύματος στις εγκαταστάσεις του.

Όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη του διαστήματος, καθώς και τη διαστημική τεχνολογία (δορυφόρους, τηλεσκόπια, διαστημικούς σταθμούς) έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Αστρονομίας. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Hellas Satellite, καθώς και σε διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού που υλοποιούν διαστημικά προγράμματα όπως στο European Space Agency στη Γερμανία. Ακόμα, οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας.

Οι μαθητές που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πληροφορική έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τις γλώσσες προγραμματισμού, να μυηθούν στη σκέψη της Πληροφορικής και να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς.

Μέσω του Προγράμματος της Ρομποτικής οι μαθητές με κλίσεις προς τις Νέες Τεχνολογίες και τους Αυτοματισμούς έχουν τη δυνατότητα τόσο να εκπαιδευτούν όσο και να διακριθούν μέσω της συμμετοχής στην Ομάδα Ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και να συμμετέχουν τόσο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής όσο και στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής σε διεθνές επίπεδο.

Οι μαθητές του Προγράμματος Formula 1 in Schools αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν στις Νέες Τεχνολογίες και στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στην Ομάδα F1 της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και συμμετέχουν σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς έχοντας την ευκαιρία να διακριθούν.

Το Πρόγραμμα Ρητορικής Τέχνης στα Αγγλικά απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αγγλική Γλώσσα. Μέσω της συμμετοχής του σε Debates, Forensics και M.U.N. έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε χώρες του εξωτερικού, να γνωρίσουν την κουλτούρα άλλων χωρών και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο χρήσης και ομιλίας.

Το Πρόγραμμα Ρητορικής Τέχνης στα Ελληνικά απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για το Λόγο και τη χρήση του σε επίπεδο πειθούς, επιχειρήματος και επικοινωνίας. Μέσω της συμμετοχής σε Αγώνες Λόγου έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους και να διακριθούν ως Ομιλητές.

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας, οι μαθητές  καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, εκπαιδεύονται σε βασικές οικονομικές έννοιες και αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, ηγεσία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης και άλλα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και διάθεση ενός πρωτότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Σε περίπτωση επιλογής σπουδών στο εξωτερικό, οι μαθητές του Λυκείου ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Προγράμματος GCE A- Levels και από το Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι μαθητές λαμβάνουν πληροφορίες για το πλαίσιο σπουδών σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής.

Επίσης, ενημερώνονται για τη δυνατότητα σπουδών σε γερμανόφωνα και γαλλόφωνα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, η οποία είναι εφικτή χάρη στην απόκτηση διπλωμάτων και της αντίστοιχης ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο στη γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι μαθητές του Λυκείου υποστηρίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής της κατεύθυνσης σπουδών τους μέσω του Προγράμματος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να επιλέξουν σωστά το επάγγελμα που τους ταιριάζει, με βάση τις ιδιαίτερες δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ενισχύοντας την αυτογνωσία τους και αναδεικνύοντας τα δυνατά τους σημεία.

Η ειδική συστοιχία ερωτηματολογίων (battery) αξιολογεί τον μαθητή σε πέντε βασικούς τομείς:

 • ικανότητες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 • αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση
 • εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
 • επαγγελματική προσωπικότητα
 • επαγγελματικά ενδιαφέροντα

Συγχρόνως, στο Λύκειο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν από κοντά το περιβάλλον εργασίας σε διαφόρους τομείς και να έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επαγγελματίες του χώρου.

Επίσης, μέσω της διοργάνωσης Ημερίδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Jobs Orientation Days) στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με επιτυχημένους στον τομέα τους επιστήμονες και επαγγελματίες, προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.

Τα Πλεονεκτήματά μας

που καλύπτει τόσο την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις όσο και τις ανάγκες του μαθητή για ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μαθητών για την επίτευξη υψηλών στόχων για σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής

που επιτρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη διεξαγωγή επαναλήψεων και την αφομοίωση και εμπέδωση της γνώσης

που βοηθούν στην αφομοίωση και εμπέδωση της γνώσης μέσα από την επανάληψη

που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα και συντελούν στη διαχείριση ευρύτερων ενοτήτων της ύλης, στην εξοικείωση με τη διαδικασία της εξέτασης σε συνθήκες που προσομοιάζουν στο απαιτητικό περιβάλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων

που βοηθούν στην πιο έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης

με πολυετή εμπειρία στην επιτυχημένη προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και με ευαισθησία και εύστοχους παιδαγωγικούς χειρισμούς

που δίνουμε σε κάθε μαθητή για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και την οποία έχει ανάγκη στη δύσκολη περίοδο της εφηβείας που βιώνει. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι διευθυντές των βαθμίδων δε φείδονται χρόνου για να σταθούν με ουσιαστικό τρόπο στο μαθητή και να επέμβουν αμέσως, όταν και όπου χρειάζεται, με εξατομικευμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς και με ατομική ενίσχυση σε περιπτώσεις χαμηλής ακαδημαϊκής επίδοσης.

ώστε να εμπνέουμε κάθε μαθητή στο να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό του και να τον προτρέπουμε να θέτει μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά, ανάλογα με τις δυνατότητές του ο καθένας, τον πήχη ψηλότερα. Να επιδιώκει, δηλαδή, την αριστεία και όχι να επαναπαύεται σε μια μέτρια ή απλώς καλή επίδοση τη στιγμή που έχει δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Κάθε παιδί έχει τη δική του κορυφή την οποία, μέσω της καθημερινής προσπάθειας, πρέπει να έχει στόχο να κατακτήσει.

το οποίο διασφαλίζεται με τη δημιουργία ομοιογενών ομάδων βάσει των δυνατοτήτων των μαθητών και επιτρέπει στους καθηγητές την επιπλέον εμβάθυνση που απαιτούν τα μαθήματα του Λυκείου.

μέσα στο οποίο ο μαθητής βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

καθώς ο μαθητής ακολουθώντας τις οδηγίες των καθηγητών, μελετώντας συστηματικά στο σπίτι και παρακολουθώντας τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνονται μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα του Λυκείου, να πετυχαίνει στις εξετάσεις διπλωμάτων ξένων γλωσσών και στις εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με όσο το δυνατόν λιγότερη ή και καθόλου (ανάλογα με τις δυνατότητές του) εξωσχολική βοήθεια από φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

«Ούτε μεγάλο, ούτε μικρό». Ένα ιδανικό αριθμητικά Γυμνάσιο – Λύκειο που επιτρέπει

α) να παρακολουθούμε ακαδημαϊκά τις επιδόσεις κάθε μαθητή και να παρεμβαίνουμε ενισχυτικά, β) να παρατηρούμε κλίσεις, δεξιότητες, ταλέντα και να παρακινούμε τους μαθητές να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα για την ανάπτυξή τους και γ) να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στο κορυφαίο και αναντικατάστατο έργο ενός Σχολείου, αυτό της Αγωγής.

που έχει ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά των έφηβων μαθητών μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, συνεργασία και να εκπέμπει ήθος, ποιότητα και πολιτισμό.

που επιδρά θετικά στην απόδοση και στην ψυχολογία του μαθητή, καθώς αισθάνεται μοναδικός και είναι αναγνωρίσιμος από όλους.

που διευκολύνουν τη διδασκαλία και κάνουν την παραμονή στο Σχολείο ευχάριστη.

Στο Σχολείο μας υπάρχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και ελέγχου, ιδανικό για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ένας έφηβος, αφού τα όρια τηρούνται από όλους τους μαθητές, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Λειτουργίας. Υπάρχει έλεγχος μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές κ.λπ.). Ο Κανονισμός του Σχολείου τηρείται απαρέγκλιτα, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα ακρότητας συμπεριφοράς αλλά και εμφάνισης, καπνίσματος, χρήσης κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

η οποία βοηθά την αυτογνωσία και την προσπάθεια αυτοβελτίωσης των μαθητών και επιτρέπει την άμεση και ειλικρινή ενημέρωση των γονέων.

μέσα από το οποίο, οι μαθητές μας αποκτούν επικοινωνιακή ευχέρεια και ολοκληρώνουν την απόκτηση διπλωμάτων σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά ή Γερμανικά), χωρίς εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια, στην Α΄ Λυκείου, ώστε να είναι μετά απερίσπαστοι για την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

που βοηθά τον μαθητή, μέσα από τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς και Διεθνή Συνέδρια, να έρθει σε επαφή με άλλους νέους της ηλικίας του, να γνωρίσει την κουλτούρα άλλων χωρών, να αναπτύξει δεξιότητες ως προς τη συμμετοχική διαδικασία σε θεσμούς και να αντιληφθεί το διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλείται να ζήσει, να σπουδάσει και να δημιουργήσει

Το Σχολείο, μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό, ωθεί όλους τους μαθητές να συμμετέχουν σε Προγράμματα και Διαγωνισμούς, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην προσπάθεια που απαιτεί η επίτευξη ενός στόχου, να μάθουν να διαχειρίζονται την αποτυχία αλλά και την επιτυχία και να εισπράττουν την ικανοποίηση όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος αλλά και της «διαδρομής» για να το πετύχουν.

Όμιλοι

H «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», πέρα από το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό έργο της, προσφέρει στους μαθητές της τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ομίλους, με υπεύθυνους καθηγητές από το διδακτικό της προσωπικό ή και με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, με σκοπό να καλλιεργήσει κλίσεις και ταλέντα των μαθητών της, αλλά και να τους εξασφαλίσει την ευκαιρία να ασχοληθούν με επιστήμες και δράσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και αγαπούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι στο Σχολείο μας ΟΛΟΙ οι μαθητές εκπαιδεύονται σε έναν Όμιλο της αρεσκείας τους γιατί οι Όμιλοι αποτελούν μέρος του υποχρεωτικού Προγράμματος Σπουδών.

Θεματική ενότητα: Λόγος (Ρητορική & Επικοινωνία)

Οι μαθητές ασκούνται στη ρητορική τέχνη και μαθαίνουν να οργανώνουν και να εκφράζουν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο. Παράλληλα, ασκούνται στην εκφραστική ανάγνωση με μαθήματα ορθοφωνίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο Όμιλο μελετούν και αναλύουν διαχρονικά ή επίκαιρα θέματα ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού και αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες.

Μέσα από την επαφή με την επικαιρότητα και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής (κοινωνία, περιβάλλον, επιστήμη, τέχνη και πολιτισμός) οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ποικίλα θέματα και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Στα μέλη του Ομίλου δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά τις απόψεις τους σε δικά τους μικρά άρθρα. Παράλληλα, παρακολουθούν δράσεις του Σχολείου και, σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Όμιλο, «καλύπτουν» τις εξελίξεις και συμμετέχουν στο σχολικό περιοδικό.

Debate – Impromptu – Original Oratory (Αντιλογία – Αυθόρμητος Λόγος – Προτρεπτικός Λόγος)

Duet Acting – Oral Interpretation (Υποκριτική – Εκφραστική Ανάγνωση) 

Οι μαθητές στον Όμιλο Forensics έχουν την ευκαιρία να μελετούν και να αναλύουν σοβαρά διαχρονικά ή επίκαιρα θέματα ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, μαθαίνουν να αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την επιχειρηματολογία και να ασκούν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο στα Αγγλικά ερχόμενοι σε μια πρώτη επαφή με τα διάφορα είδη των Forensics, όπως Debate, Impromptu, Duet Acting, Oral Interpretation of Literature, Group Discussion, Original Oratory.

Τέλος, ανάλογα με το επίπεδο που έχουν κατακτήσει, συμμετέχουν σε διάφορους πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια.

Θεματική ενότητα: Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες

Οι μαθητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν με ακρίβεια επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα με κανόνα και διαβήτη, αλλά και σε δυναμικά προγράμματα Μαθηματικών που επιτρέπουν την σχεδίαση σε δύο αλλά και σε τρεις διαστάσεις, αξιοποιώντας τη χρήση 3D εκτυπωτή.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη θεωρία των παιγνίων και εξασκούνται σε μαθηματικούς και λογικούς γρίφους. Επίσης, βοηθουν στην προετοιμασία των ενδοσχολικών διαγωνισμών αλλά και του Διαγωνισμού Γρίφων και Μαθηματικής Λογικής που διεξάγεται στο Σχολείο μας με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Αττική. Επίσης, οι μαθητές αναλαμβάνουν την επινόηση γρίφων, οι οποίοι προβάλλονται στις οθόνες του Σχολείου, προς επίλυση από τους υπόλοιπους μαθητές.

Θεματική ενότητα: Φυσικές Επιστήμες

Ο Όμιλος Πειραματικής Φυσικής δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά των Φυσικών Επιστημών μέσα από πρωτότυπα κι ενδιαφέροντα πειράματα στο Εργαστήριο Φυσικής του Σχολείου μας και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του με ευχάριστο τρόπο. Ο μαθητής μαθαίνει να σκέφτεται, να υποθέτει, να παρατηρεί, να συγκρίνει, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να τα επαληθεύει και με αυτό τον τρόπο να εισάγεται στην επιστημονική μεθοδολογία του πειράματος. Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιείται επίδειξη των πειραμάτων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού διημέρου Open Weekend.

Στον Όμιλο Χημείας, οι μαθητές μέσα από πρωτότυπα πειράματα στο Εργαστήριο Χημείας του Σχολείου μας, γνωρίζουν εργαστηριακά όργανα, χημικές ουσίες και συσκευές, συστήνουν πειραματικές διατάξεις και ακολουθούν την απαιτούμενη διαδικασία με ακρίβεια, καταγράφοντας και αξιολογώντας μετρήσεις και παρατηρήσεις και τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαστηρίου.

Στον Όμιλο Βιολογίας, οι μαθητές Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την επιστήμη της Βιολογίας και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, μέσα από πειράματα στο Εργαστήριο Βιολογίας του Σχολείου μας, όπως καλλιέργεια μικροβίων, μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων, απομόνωση DNA κ.λπ. Επίσης, παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές και ζητήματα της Βιολογίας, όπως γενετική, εξέλιξη, μεταλλάξεις, αιτίες ασθενειών, γονιδιακή θεραπεία, κλωνοποίηση και βιοηθική. Σκοπός του ομίλου δεν είναι μόνο η διεύρυνση  των γνώσεων των μαθητών, αλλά και η καλλιέργεια του πνεύματος αναζήτησης.

Στον Όμιλο αυτόν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής και της Κοσμολογίας και τις πειραματικές διαδικασίες αιχμής που κρύβονται πίσω από αυτές (επιταχυντές, επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, νανοτεχνολογία, ηλεκτρονική). Τα αντικείμενα μελέτης προσεγγίζονται με τρόπο κατανοητό και προσιτό για τις συγκεκριμένες ηλικίες, μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού.

Θεματική ενότητα: Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μέσα από την επεξεργασία αρχειακού υλικού, άμεσων και έμμεσων ιστορικών πηγών στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, και μέσα από την αυτοψία με κατάλληλα οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, έχουν τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν γραπτά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (βίντεο, κινηματογραφική ταινία, ντοκιμαντέρ, εικαστική σύνθεση κ.ά.) ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή μια ιστορική περίοδο. Στόχος είναι τόσο η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και παρατήρησης των μαθητών όσο και η εμπέδωση των αρχών του τεκμηριωμένου λόγου, απαραίτητη προϋπόθεση ομαλής επικοινωνίας στη ζωή. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ταξίδι σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ανάλογη της ιστορικής περιόδου που θα μελετήσουν εφόσον υπάρχει επαρκής συμμετοχή. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας των μαθητών δημοσιεύονται στο περιοδικό του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Στον Όμιλο Τέχνης και Πολιτισμού, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις Τέχνες (παραστατικές και μη) σε θεωρητικό επίπεδο (ρεύματα, εκπρόσωποι) αλλά και με μια βιωματική προσέγγιση, επιχειρώντας τον συνδυασμό τους.

Βασική επιδίωξη θα είναι τόσο η πολιτιστική ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και δημιουργικής σκέψης όσο και η σύνδεση της σχολικής πραγματικότητας με τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα και προγράμματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς στην πόλη μας.

Θεματική ενότητα: Πληροφορική & Τεχνολογία

Oι μαθητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον τομέα της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, αλλά και χρησιμοποιώντας εργαλεία του Marketing, κατασκευάζουν ένα ομοίωμα αυτοκινήτου F1, με το οποίο συμμετέχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula 1 in Schools.

Ο Όμιλος αυτός προσφέρει στους λάτρεις της Πληροφορικής επιπλέον γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των υπολογιστών και αναπτύσσει τις δεξιότητές τους μέσα από ποικίλα προγράμματα που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για το μέλλον. Οι μαθητές εξειδικεύονται στην κατασκευή ιστοσελίδων και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με τις πιο δημοφιλείς και εξελιγμένες γλώσσες προγραμματισμού, προκειμένου να κάνουν δυναμικό ξεκίνημα σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς των δημιουργικών μέσων και της τεχνολογίας του σήμερα.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Ρομποτικής, οι μαθητές προετοιμάζονται για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, προκριματικό στάδιο της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής.

Θεματική ενότητα: Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Ιατρικής – Πρώτων Βοηθειών, οι μαθητές γνωρίζουν τα πεδία και τις διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής Επιστήμης, αλλά και αποκτούν βασικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να προσφέρουν φροντίδα σε έναν τραυματία μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια. Οι μαθητές επισκέπτονται Νοσοκομεία, όπου παρακολουθούν προγραμματισμένες ομιλίες από εξειδικευμένους ιατρούς.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Παιδαγωγικών, οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και της μάθησης κι έρχονται σε επαφή με νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, πραγματοποιώντας εικονική διδασκαλία σε τάξεις του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.

Το πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί μία ομαδική δραστηριότητα, μια αληθινή επιχειρηματική εμπειρία: τη δημιουργία μιας μαθητικής επιχείρησης. Οι μαθητές δημιουργούν μία δική τους επιχείρηση και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους. Καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσουν κριτική σκέψη, εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, εκπαιδεύονται σε βασικές οικονομικές έννοιες και αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, ηγεσία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης και άλλα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και διάθεση ενός πρωτότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι μαθητικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μία εμπορική έκθεση, δημιουργούν ένα περίπτερο και προωθούν το προϊόν τους. Το καλύτερο προϊόν αναδεικνύεται μέσω ενός πανελλήνιου διαγωνισμού με άλλα σχολεία. Η επιχείρηση που θα κερδίσει στον πανελλήνιο διαγωνισμό παίρνει μέρος σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Θεματική ενότητα: Τέχνες

Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να παράγουν σωστό και δυναμικό ήχο, να πειραματίζονται συνθέτοντας δική τους μουσική και στίχους, να στέκονται με άνεση και να αποδίδουν πάνω στη σκηνή σαν κανονικοί performers. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δείξουν το ταλέντο τους μέσα από ενδοσχολικές και εξωσχολικές συναυλίες.

Στον όμιλο αυτό οι μαθητές αποκτούν γενικές γνώσεις φωτογραφίας, εξοικειώνονται με τη χρήση ψηφιακών και αναλογικών μηχανών, και παρατηρούν τη δουλειά κλασικών και σύγχρονων φωτογράφων. Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο, οι μαθητές καλύπτουν όλες τις σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις του Σχολείου (Bazaar, διαγωνισμούς, εκδρομές κτλ.) και συνεργάζονται με τους μαθητές του Δημοσιογραφικού Ομίλου κατά την έκδοση του σχολικού περιοδικού. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά το πολιτιστικό διήμερο Open Weekend, οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε σχετική έκθεση φωτογραφίας.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες τεχνικές, μυούνται στην καλλιτεχνική δημιουργία, εκφράζουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και, με πρωτότυπο τρόπο, υλοποιούν τις εμπνεύσεις τους, τις οποίες και εκθέτουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά το πολιτιστικό διήμερο Open Weekend. Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Εικαστικών, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και σε Διεθνή Προγράμματα Τέχνης.

Θεματική ενότητα: Παιχνίδια στρατηγικής

Οι μαθητές όχι μόνο ψυχαγωγούνται, αλλά και «ακονίζουν» το μυαλό τους, μέσα από την εκμάθηση των κανόνων και των «μυστικών» του παιχνιδιού και την εξάσκηση της εγρήγορσης και της προνοητικότητάς τους σε σχέση με τις κινήσεις του συμπαίκτη τους. Όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος σε μαθητικά διασχολικά πρωταθλήματα.

Αθλητισμός

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες αποτελούν βασικό συστατικό του Eκπαιδευτικού Προγράμματος του Σχολείου μας. Στόχος μας είναι η Φυσική Αγωγή, που αναμφίβολα επιτυγχάνεται με τη συντονισμένη, καθοδηγούμενη σωματική άσκηση, να συνοδεύεται και από τη διαδικασία της ομαλής ένταξης στην ομάδα, με την καλλιέργεια της πειθαρχίας και της αυτοπειθαρχίας, τη συμμόρφωση σε κανόνες, τη διαχείριση της νίκης και της ήττας, πάντα στο συμπεφωνημένο πλαίσιο της άμιλλας και του καλώς εννοούμενου συναγωνισμού.

Επιδίωξη του Σχολείου είναι όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με αρκετά από τα προσφερόμενα αθλήματα κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους στο Σχολείο.

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες που λειτουργούν στο Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης μας είναι οι εξής :

 

Βόλεϊ Μπαλέτο
Καράτε Μπάσκετ
Κολύμβηση Ποδόσφαιρο
Μοντέρνος Χορός Τένις
Fitness-Zumba  

Δράσεις Τμημάτων

Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Το ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα της Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο προσέγγισαν οι μαθητές της β’ και

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση στην τηλεοπτική εκπομπή «x2» του Γιάννη Πολίτη στο Action 24

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση στην τηλεοπτική εκπομπή «x2» του Γιάννη Πολίτη στο Action 24

Στην εκπομπή «x2» του καταξιωμένου δημοσιογράφου Γιάννη Πολίτη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 συμμετείχαν πρόσφατα ως καλεσμένοι

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου «φέρνουν» τα Χριστούγεννα!

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου «φέρνουν» τα Χριστούγεννα!

Σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα και με εορταστική διάθεση σύσσωμοι οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» μαζί

Περισσότερες Δράσεις

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου στο Εργοστάσιο της εταιρείας «Korres»

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου στο Εργοστάσιο της εταιρείας «Korres»

Tην Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2018, οι μαθητές της Β Λυκείου, με τη συνοδεία των καθηγητών τους, επισκέφτηκαν

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στη θεατρική παράσταση «Οι 12 ένορκοι»

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στη θεατρική παράσταση «Οι 12 ένορκοι»

Το Θέατρο «Αλκμήνη» επισκέφθηκαν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και οι μαθητές

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Hellas SAT

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Hellas SAT

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, το Δεκέμβριο 2017, επισκέφθηκαν την εταιρεία δορυφορικών συστημάτων Hellas

Περισσότερες Επισκέψεις
Return to top of page