Skip links

G.C.E.- Advanced Level

Τι είναι το International Programme G.C.E. Advanced Level

Το GCE (General Certificate of Education) Advanced Level είναι το παλαιότερο (από το 1951) βρετανικό πρόγραμμα εισαγωγής για όλα τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, και όχι μόνο. Το International A-Level πρόγραμμα είναι η διεθνής επέκταση του. Οι τελικοί βαθμοί των Α-Levels (GCE και International) προκύπτουν από διεθνείς εξετάσεις και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή σε ίδρυματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση από το 2014, με εξαιρετικές επιτυχίες των μαθητών μας σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως :

University of Cambridge Univesity College London – UCL
Imperial College London University of Glasgow
University of Warwick  

Σε ποια πανεπιστήμια γίνονται δεκτοί οι μαθητές με τα A-Levels

Μεγάλης Βρετανίας

Ιδιαίτερα στη Βρετανία, τα A-Levels χαίρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης για τον απλούστατο λόγο ότι αποτελούν μέρος του βρετανικού εκπαιδευτικού προγράμματος, άρα είναι πιο γνωστά στους Admission Tutors.

Επίσης, τα πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού κύρους τα προτιμούν, γιατί προσφέρουν την ιδιαίτερη εξειδίκευση και το βάθος που προϋποθέτουν πολλοί κλάδοι σπουδών για μαθήματα κορμού (6 στους 7 φοιτητές του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εισάγονται μετά από παρακολούθηση του προγράμματος A-Level ).

Αμερικής

Τα A-Levels αναγνωρίζονται και από τα Πανεπιστήμια της Αμερικής, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια δίνουν σημαντικά credits στους μαθητές που έχουν πετύχει καλή A Level βαθμολογία, όπως απαλλαγή από μαθήματα έως και ενός έτους.

Βέβαια, είτε κάποιος μαθητής έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα ΙΒ είτε A-Levels, για την εισαγωγή του στα περισσότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής είναι απαραίτητες επιπλέον εξετάσεις SATs.

Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια άλλων χωρών

Τα Α-Levels αναγνωρίζονται και αποτελούν το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα εισαγωγής σε όλες τις αγγλόφωνες σχολές των Πανεπιστημίων της Ευρώπης, της Αυστραλίας και του Καναδά. Επίσης, αναγνωρίζονται στις ασιατικές χώρες όπως στη Σιγκαπούρη, στην Ινδία, στη Μαλαισία κ.λπ., στις οποίες, μάλιστα, αποτελούν το εθνικό πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εισαγωγής στα πανεπιστήμιά.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το πρόγραμμα;

 • Τα A Levels απευθύνονται και σε κάποιους μαθητές που έχουν αποφασίσει ότι επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό
 • Ακόμα και σε κάποιους μαθητές που έχουν αποφασίσει ότι επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελαν να κρατήσουν ανοιχτή και την «πόρτα» του εξωτερικού έχοντας κάνει, ταυτόχρονα, και μια σοβαρή προετοιμασία για την εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια εξωτερικού.

Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που δίνει και τις δύο δυνατότητες ως επιλογή.

Δομή προγράμματος

Α’ Λυκείου – International GCSE Programme

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για το πρόγραμμα A-Level, το οποίο λειτουργεί στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές στην Α΄ Λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, το International GCSE  Programme.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τη βασική απαίτηση που θέτουν τα πανεπιστήμια σε όλους τους υποψηφίους να διαθέτουν GCSE Μαθηματικών και Αγγλικών. Παράλληλα, βοηθά στην εξοικείωση των μαθητών με τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις των μαθημάτων A-Level, καθώς και με τον αγγλόφωνο χαρακτήρα τους. Μέσω του προπαρασκευαστικού αυτού έτους, ο μαθητής διαπιστώνει καλύτερα τις δυνατότητές του και το αν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος. Έτσι, όλη η δουλειά υποδομής που γίνεται στο προπαρασκευαστικό έτος της Α΄ Λυκείου αποτελεί ένα εξαιρετικό υπόβαθρο που αυξάνει τις πιθανότητές του μαθητή να εξασφαλίσει καλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα A-Level που θα παρακολουθήσει στη Β΄ και Λυκείου.

Στο Προπαρασκευαστικό έτος διδάσκονται:

2 υποχρεωτικά μαθήματα:

English

Mathematics

και

1 μάθημα επιλογής από τα εξής:

Biology

Physics

Economics

Αrt & Design

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει 3 μαθήματα A-Levels και ολοκληρώνει τη μισή τους ύλη (τα AS units, δηλαδή), από τα εξής:

 • Mathematics
 • Physics
 • Economics
 • Art & Design
 • Biology
 • Chemistry
 • Modern Greek
 • French
 • Psychology
 • Modern History
 • Further Mathematics
 • English Literature

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Γ΄ Λυκείου ο μαθητής συνεχίζει τα ίδια 3 μαθήματα, ολοκληρώνοντας τις υπόλοιπες ενότητες (τα Α2 units)

Με τον ίδιο τρόπο διδάσκονται τα A-levels και σε όλα τα Γυμνάσια – Λύκεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος G.C.E.

 • Λιγότερα τα μαθήματα που απαιτούνται σε σχέση με άλλα διεθνή προγράμματα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να επιλέγει τα μαθήματα στα οποία εμπιστεύεται περισσότερο τις δυνατότητές του
 • Πιο φιλικό πρόγραμμα για τους μαθητές, αφού η συνολική ύλη κάθε A-Level κατανέμεται σε περισσότερες εξεταστικές περιόδους
 • Δυνατότητα αναβαθμολόγησης σε περίπτωση που η βαθμολογία σε κάποια εξέταση δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις προσδοκίες του μαθητή όσον αφορά στους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό του
 • Συνδυάζεται με το ενιαίο Λύκειο και ο μαθητής που παρακολουθεί το Πρόγραμμα G.C.E. παίρνει ταυτόχρονα και απολυτήριο Λυκείου
 • Δεν αποκλείει τον μαθητή από το να επαναπροσδιορίσει τον στόχο του και να δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις
 • Σε περίπτωση που ο μαθητής διακόψει το Πρόγραμμα GCE στο τέλος της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά δεν περάσει τελικά σε κάποια σχολή στην Ελλάδα, η βαθμολογία που θα έχει κατακτήσει στα AS Units, μαζί με το Απολυτήριο Λυκείου, θα αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την εισαγωγή του σε κάποιο αξιόλογο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που ο μαθητής τελικά επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και σπουδάσει στην Ελλάδα, τα 3 AS Level θα υπάρχουν στο βιογραφικό του και θα του εξασφαλίζουν ευκολότερη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού.

Ποιος απονέμει τους τίτλους

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση, αν και έχει την έγκριση να λειτουργεί ως διδακτικό και εξεταστικό κέντρο, δεν απονέμει τους τίτλους σπουδών. Ο φορέας που θέτει τα θέματα των εξετάσεων, βαθμολογεί τα γραπτά, καθορίζει τις βαθμολογίες και απονέμει τους επίσημους τίτλους είναι η PEARSON/EDEXCEL, από τους μεγαλύτερους οργανισμούς απονομής αγγλόφωνων τίτλων σπουδών διεθνώς.

Τα GCE ή International A-Level που αποκτώνται στην Ελλάδα είναι απολύτως ισότιμα με τα Αγγλικά, εξετάζονται πάνω στα ίδια ακριβώς θέματα, την ίδια ώρα και βαθμολογούνται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια σε όλα τα εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως. Η Edexcel ελέγχει, επίσης, όλα τα διδακτικά και εξεταστικά κέντρα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του προγράμματος και το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Έμπειροι καθηγητές και σύμβουλοι

Όλοι οι καθηγητές του Διεθνούς Προγράμματος είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές με γνώση των απαιτήσεων του προγράμματος, της ύλης των μαθημάτων τους και της μεθόδου διδασκαλίας. Γνωρίζουν πολύ καλά την ψυχολογία και τις ανάγκες ενός υποψήφιου φοιτητή που θέλει να πετύχει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς είναι και οι ίδιοι απόφοιτοι τέτοιων πανεπιστημίων. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους σπουδών, που διαθέτουν πολυετή πείρα προετοιμασίας και υποστήριξης αιτήσεων σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλοι αγαπούν αυτό που κάνουν, κάτι που φαίνεται στον ενθουσιασμό με τον οποίο δουλεύουν, στο πώς εμπνέουν τους μαθητές τους και, στο τέλος, στα αποτελέσματα, τις επιτυχίες και τα χαμόγελα που φέρνουν!

Επιπλέον παροχές

Πέραν του ακαδημαϊκού μέρους, το Διεθνές Πρόγραμμα GCSE και A-Level προσφέρει επίσης:

 • Οργανωμένο ταξίδι των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε Βρετανικά Πανεπιστήμια
 • Παρουσιάσεις από εκπροσώπους Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στους μαθητές του προγράμματος
 • Υποστήριξη των μαθητών στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πληροφόρηση σχετικά με δίδακτρα, υποτροφίες, εστίες διαμονής κ.τ.λ.
 • Ενημέρωση για όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, βαθμολογίες, επιπλέον εισαγωγικά tests, συνέντευξη, εργασιακή εμπειρία κ.τ.λ.
 • Απόλυτη υποστήριξη στην σύνταξη και αποστολή της Βρετανικής Αίτησης UCAS ή αντίστοιχης άλλης χώρας και στενή παρακολούθηση της έκβασής της, με κατάλληλη παρέμβαση όπου και όταν αυτό χρειαστεί και καθοδήγηση σε όλα τα βήματα της διαδικασίας εισαγωγής σε ξένα πανεπιστήμια, όπως σύνταξη portfolio, συνέντευξη κ.λπ.
 • Επιπρόσθετη ακαδημαϊκή στήριξη σε όσους χρειάζονται να δώσουν κάποιο επιπλέον Admission Test όπως SATs, UKCAT, BMAT, HAT, MAT, LNAT, TSA, STEP κ.τ.λ.
School Profile

School Profile

Download
Return to top of page