Skip links

Φιλοσοφία - Στόχοι

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ηλικία του ανθρώπου από 0 έως 7 ετών είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η εξέλιξη που επιτελείται στη φάση αυτή στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η ευκαιρία που μας δίνεται να παρέμβουμε θετικά και να βοηθήσουμε το παιδί είναι ανεπανάληπτη. Η ηλικία αυτή συμπίπτει με τη φοίτηση ενός παιδιού στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο.

Γι’ αυτό και η επιλογή ενός σχολείου για να φοιτήσει το παιδί μας στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο είναι μια απόφαση στην οποία οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά και υπεύθυνα συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους – κριτήρια. Καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται η προσχολική εκπαίδευση απλώς ως φύλαξη του νηπίου αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η πνευματική του συγκρότηση, η ακαδημαϊκή του εξέλιξη, η συναισθηματική του ισορροπία και η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας που θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση αναλαμβάνουμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας και αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουν σε αυτό το στάδιο προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τη δυναμική κάθε παιδιού στο μέγιστο.

Με κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο Νηπιαγωγείο στοχεύουμε:

 • στην ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια
 • στη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών
 • στην ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών
 • στην εισαγωγή του στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση
 • στην ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων

Πρόγραμμα Σπουδών

Παιδί και Γλώσσα

Αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση και μέσα από τα εκφραστικά λάθη που κάνει το παιδί σε αυτήν την ηλικία, παρεμβαίνουμε παιδαγωγικά, ώστε το παιδί να κατακτήσει τη γνώση της Γλώσσας, η οποία αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο εφόδιο για την κατάκτηση της άρτιας και υγιούς επικοινωνίας.

Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ομιλίας και της ακρόασης

 • Αφηγείται εμπειρίες από την καθημερινότητά του, τηρώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και χρησιμοποιώντας χρονικά επιρρήματα
 • Περιγράφει στην ομάδα αντικείμενα ή γεγονότα
 • Εξηγεί και επιχειρηματολογεί πάνω στις απόψεις του, στις επιλογές του και στις προτιμήσεις του
 • Μαθαίνει να ακούει τους συνομιλητές του, χωρίς να τους διακόπτει, ακόμα κι αν διαφωνεί μαζί τους
 • Ασκείται στο να χρησιμοποιεί, με σωστό τρόπο, εκφράσεις που συνδέονται με ειδικές περιστάσεις
 • Αποκτά φωνολογική επίγνωση της γλώσσας μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων ως συστατικών των λέξεων
 • Ασκεί τη μνήμη του μέσα από την απομνημόνευση ρόλων, ποιημάτων, αινιγμάτων και γλωσσοδετών

Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ανάγνωσης

 • Υιοθετεί βασικές συμβάσεις ανάγνωσης, όπως π.χ. ότι διαβάζουμε ένα βιβλίο από την αρχή προς το τέλος, από αριστερά προς τα δεξιά, χρωματίζουμε τη φωνή μας ανάλογα με το περιεχόμενο κ.λπ.
 • Ακούει και κατανοεί κείμενα, παρεμβαίνοντας και κάνοντας υποθέσεις και σχόλια για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας
 • Λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες γραπτός λόγος και εικόνα συνυπάρχουν, όπως επιγραφές, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ετικέτες σε προϊόντα, αφίσες κ.λπ.
 • Δανείζεται από τη Σχολική Βιβλιοθήκη βιβλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και μαθαίνει να εντοπίζει τον τίτλο, τον συγγραφέα, τον εικονογράφο, τον εκδοτικό οίκο κ.λπ.
 • Συνειδητοποιεί ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα, προκειμένου να τα αναγνωρίζουν και σιγά σιγά να διαβάσουν λέξεις που συναντούν συχνά

Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της γραπτής έκφρασης

 • Μαθαίνει να γράφει το όνομά του με κεφαλαία και πεζά γράμματα
 • Δημιουργεί και διαμορφώνει συλλογικά, δικά του κείμενα τα οποία υπαγορεύει στη Νηπιαγωγό
 • Μαθαίνει να κρατά ένα μολύβι με τρόπο αποτελεσματικό και διατηρώντας σωστή σωματική στάση
 • Αντιγράφει λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

Παιδί και Μαθηματικά

Η διαμόρφωση της μαθηματικής σκέψης στους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης δομείται μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με το φυσικό όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον. Έχοντας ως παιδαγωγικό εργαλείο τη βιωματική διαδικασία, τα παιδιά αποκτούν τις πρωταρχικές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές βάσεις τους στη μαθηματική σκέψη και αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες λογικής μέσω της ατομικής και ομαδικής επίλυσης προβλημάτων.

Το παιδί αποκτά και εξελίσσει τις προμαθηματικές του ικανότητες

 • Αναγνωρίζει τους αριθμούς και την έννοιά τους και μαθαίνει την αριθμητική αλληλουχία μέσα από παιχνίδια και τραγούδια με αριθμούς
 • Οικοδομεί σταδιακά την έννοια των γεωμετρικών σχημάτων, αναγνωρίζοντάς τα μέσα στο περιβάλλον, και συνειδητοποιεί τις βασικές ιδιότητές τους (π.χ. οι κύβοι στέκονται ο ένας επάνω στον άλλον ενώ οι μπάλες όχι)
 • Κάνει πειράματα με διακριτές (π.χ. χάντρες) και μη διακριτές (π.χ. νερό) μονάδες μέτρησης
 • Εκτελεί απλές μαθηματικές πράξεις, συγκρίνοντας και μοιράζοντας ποσότητες.
 • Κατανοεί τον τρόπο μέτρησης μέσα από την άμεση σύγκριση αντικειμένων ως προς ένα χαρακτηριστικό τους και το μέτρημα του ύψους και του βάρους τους
 • Εξοικειώνεται βιωματικά με την έννοια του χρόνου και της μέτρησής του με ρολόι και κλεψύδρα.
 • Συνειδητοποιεί ότι κάποια προβλήματα έχουν περισσότερες από μία λύσεις και μπορούν να λυθούν με πολλούς τρόπους

Καινοτόμο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα

Στόχος μας είναι να αγαπήσουν τη γλώσσα και να την κατακτήσουν ως μητρική γι΄αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η αγγλική γλώσσα να γίνεται κατανοητή και ελκυστική για τους μαθητές μας. Τα Αγγλικά εντάσσονται στο καθημερινό πρόγραμμα του Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου μας. Τα παιδιά με τρόπο ελκυστικό, ευχάριστο, δημιουργικό έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων που αφορούν την καθημερινότητά τους, τις τέχνες, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και την τεχνολογία. Έτσι οι μαθητές πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Με διαλόγους, τραγούδια, παιχνίδια οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησής της. Ενθαρρύνονται να ακούν, να μιλάνε αγγλικά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Παιδί και Προσωπική Ανάπτυξη

Το παιδί αναπτύσσει και εξελίσσει την προσωπικότητά του

 • Αποκτά αυτοεκτίμηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών
 • Συνειδητοποιεί τη μοναδικότητά του μέσα από συζητήσεις και συγκρίσεις για ενδιαφέροντα, προτιμήσεις ή και αδυναμίες
 • Εντοπίζει τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές του με τους άλλους, τις οποίες μαθαίνει να σέβεται
 • Πειραματίζεται, χωρίς να φοβάται να κάνει λάθη, καθώς αυτά αξιοποιούνται ως σημείο αφετηρίας, ώστε να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του
 • Ενισχύει την αυτοεξυπηρέτησή του
 • Μαθαίνει να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και σωστής διατροφής (πλύσιμο χεριών πριν από κάθε γεύμα, υγιεινό πρωινό, περιορισμός κατανάλωσης γλυκών και αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών)

Παιδί και Κοινωνική Ανάπτυξη

Το παιδί αναπτύσσει και εξελίσσει την κοινωνικότητά του

 • Αποκτά φίλους μέσα από παιχνίδια γνωριμίας στην αρχή του έτους, ομαδικά παιχνίδια, επιτραπέζια, ελεύθερο παιχνίδι κ.λπ.
 • Αναπτύσσει ικανότητα συνεργασίας στις ομαδικές εργασίες, στα παιχνίδια και στην καθημερινότητα όπως να τηρεί κανόνες, να συνεργάζεται για τη χρήση διαφόρων υλικών μέσα στην τάξη, να περιμένει τη σειρά του κ.λπ.
 • Κατανοεί την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού επίτευξης ενός στόχου μέσα από την εκπόνηση ομαδικών εργασιών
 • Μαθαίνει να αποδέχεται την ήττα του, όταν χάνει σε κάποιο παιχνίδι

Παιδί και Ικανότητα Συγκέντρωσης

Σε μια εποχή όπου ο καταιγισμός των πληροφοριών και των ερεθισμάτων συχνά λειτουργεί διασπαστικά στη συγκέντρωση του παιδιού, στο Νηπιαγωγείο μας, επιτυγχάνουμε με συγκεκριμένους χειρισμούς και με διαβαθμισμένες ως προς τη δυσκολία τους δραστηριότητες να βοηθάμε τα παιδιά να αυξάνουν σταδιακά την ικανότητα συγκέντρωσής τους. Αυτό για εμάς αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο για τη μετέπειτα εξέλιξή τους τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και γενικότερα σε κάθε τομέα της ζωής τους ως ενήλικες.

Παιδί και Καλλιέργεια Ηθικών Αξιών και Κοινωνικών Αρχών

Το πρόγραμμα του Προνηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές που στόχο έχουν

 • να καλλιεργήσουν στο παιδί ηθικές αξίες και κοινωνικές αρχές, ώστε να κατανοήσει με την κατάλληλη προσέγγιση την αξία της σωστής συμπεριφοράς στην ομάδα, με σεβασμό, υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αλληλεγγύη
 • να κατανοήσει το παιδί την ανάγκη τήρησης των ορίων για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, προκειμένου να υπακούει στους κανόνες με αυτοπειθαρχία
 • να εκπαιδεύσουν το παιδί στο να διαχειρίζεται με μέτρο και αξοπρέπεια τα θετικά και αρνητικά συναισθήματά του, προκειμένου να είναι ισορροπημένο στην καθημερινότητά του

Παιδί και Φυσικό Περιβάλλον

Η παρατήρηση και η διερεύνηση αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία με τα οποία οι μικροί μαθητές εξοικειώνονται με το φυσικό περιβάλλον και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Τα παιδιά, επίσης, γνωρίζουν τον εαυτό τους και τη θέση τους στο περιβάλλον κι εκπαιδεύονται να το φροντίζουν και να το σέβονται.

Μέσα από το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας, το παιδί

 • Διευρύνει τις γνώσεις του για τα είδη των φυτικών και ζωικών οργανισμών και την ταξινόμησή τους, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις και με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και αξιοποιώντας τον σχολικό κήπο, καλλιεργώντας τα δικά του φυτά κ.λπ.
 • Συνειδητοποιεί την αλλαγή των εποχών και τις δραστηριότητες των ανθρώπων που συνδέονται με κάθε εποχή (ο τρύγος το φθινόπωρο, ο θερισμός το καλοκαίρι)
 • Παρατηρεί και αναγνωρίζει τις μεταβολές του καιρού, τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στο περιβάλλον
 • Ανακαλύπτει τα στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον
 • Συνειδητοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις πολλών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον
 • Συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως ανακύκλωση και κομποστοποίηση

Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, το παιδί αντιλαμβάνεται την ατομικότητά του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Το βίωμα γίνεται το μέσο να αφομοιώσει τα μηνύματα και τις πληροφορίες που λαμβάνει για το χώρο και το χρόνο. 

 • Αναπαριστά έθιμα και δραστηριότητες που συνδέονται με τη λαογραφία και τις θρησκευτικές παραδόσεις (κάλαντα, βάψιμο αυγών, παρασκευή χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών γλυκισμάτων)
 • Γνωρίζει με βιωματικό τρόπο την αρχαία ελληνική μυθολογία, τον κυκλαδικό πολιτισμό κ.λπ.
 • Μαθαίνει να «διαβάζει» τον Χάρτη της Ελλάδος και τον Παγκόσμιο Χάρτη και να εξοικειώνεται με τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα κάθε τόπου (π.χ. προϊόντα που παράγονται σε κάθε μέρος)
 • Ενθαρρύνεται να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντος (σπίτι, γειτονιά, χωριό, πόλη κ.λπ.) και τα στοιχεία που το συνθέτουν
 • Μαθαίνει το πώς χτίζεται ένα σπίτι (στάδια, υλικά, επαγγέλματα που απασχολούνται κ.λπ.)
 • Γνωρίζει τα βασικά οδικά σήματα και τη σημασία της τήρησης των κανόνων  κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας
 • Μαθαίνει τις βασικές συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Αποκτά μια πρώτη γνωριμία με τα επαγγέλματα, μέσα από την επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες στον τομέα τους

Παιδί και Δημιουργία : Τέχνες και Δημιουργική Έκφραση

Στους μαθητές του Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου δίνονται ερεθίσματα ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσω των τεχνών. Η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί τόσο παιδαγωγικά όσο και αναπτυξιακά, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ισορροπημένη και υγιή εξέλιξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Το παιδί, μέσα από την εκπόνηση εργασιών και χειροτεχνιών

 • εξοικειώνεται με τη χρήση υλικών όπως πινέλα διαφόρων μεγεθών, χαρτόνια, μαρκαδόρους, δαχτυλομπογιές, και ενθαρρύνεται να πειραματίζεται με πρωτότυπες τεχνικές (π.χ. με μείξεις χρωμάτων).
 • χρησιμοποιεί με ασφαλή τρόπο το ψαλίδι, ώστε να κόβει υλικά και να δημιουργεί κατασκευές και κολάζ
 • δημιουργεί αιωρούμενα αντικείμενα (mobiles)
 • πλάθει και μορφοποιεί υλικά όπως πηλός, πλαστελίνη, ζυμάρι
 • γνωρίζει είδη παραδοσιακής, κλασικής και σύγχρονης τέχνης καθώς και έργα μεγάλων καλλιτεχνών
 • αξιοποιεί διάφορα φυσικά (κοχύλια, βότσαλα, φύλλα) ή «άχρηστα» (καπάκια, χάρτινα ρολά) υλικά σε πρωτότυπες κατασκευές
 • εξασκεί τη λεπτή κινητικότητα με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και υλικών

Μουσικοκινητική Αγωγή

Πιστεύουμε στην ιδιαίτερη αξία της Μουσικοκινητικής Αγωγής και στο γεγονός ότι όλοι οι μαθητές διαθέτουν και μπορούν να αναπτύξουν μουσικές δυνατότητες. Έτσι, λοιπόν, το  παιδί στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:

 • εξοικειώνεται με ποικίλα μουσικά ερεθίσματα με προσεκτικά επιλεγμένη μουσική από το κλασσικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, η οποία συνοδεύει διακριτικά τις καθημερινές δραστηριότητές τους
 • αξιοποιεί τη μεγάλη ποικιλία μουσικών οργάνων ορχήστρας Οrff που διαθέτουμε (μεταλλόφωνα, μαράκες, ξυλόφωνα κ.α)
 • αναγνωρίζει τις κινητικές δυνατότητες του σώματός τους και αποκτά τον έλεγχο και τον συντονισμό των κινήσεών τους μέσα από τον ρυθμό
 • μαθαίνει να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της μουσικής και των ήχων

Θεατρική Αγωγή

Θεωρώντας βασική τη συνεισφορά της θεατρικής αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης  το παιδί, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι

 • έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του και μαθαίνει να τα εκφράζει
 • αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του μέσα από την πολυχρωμία και πολυμορφία των υλικών και τις πρωτότυπες χρήσεις αυτών
 • δοκιμάζει τον εαυτό του, τα όριά του και τις σχέσεις του με τους άλλους, μέσα από ένα ασφαλές πλαίσιο
 • αναπτύσσει τον έλεγχο του σώματος και των συναισθημάτων του

Επίσης, τα Χριστούγεννα όλα τα παιδιά, ανά τμήμα, παρουσιάζουν θεατρική παράσταση, η οποία αξιοποιείται τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Σκάκι

Το σκάκι είναι μια δραστηριότητα που παρακολουθούν όλοι οι μαθητές του Νηπιαγωγείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, καθώς πιστεύουμε ότι, μέσα από αυτό, το παιδί

 • καλλιεργεί την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης
 • αναπτύσσει την προβλεπτικότητα, την ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων και τη μαθηματική τους λογική
 • ενισχύει τη μνήμη του μέσα από την απομνημόνευση κινήσεων

Νέες Τεχνολογίες - Ρομποτική

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με το μάθημα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με το διαδεδομένο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot, το οποίο βασίζεται στις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Logo.  Με παιγνιώδη τρόπο, εξοικειώνονται με τα σχήματα, τα χρώματα και τα γράμματα και αναπτύσσουν την ικανότητα προσανατολισμού και λογικής ακολουθίας.

Αθλητισμός

Οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συμμετέχουν καθημερινά σε κινητικά παιχνίδια οργανωμένα στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου. Επίσης, όλοι οι μαθητές Προνηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου παρακολουθούν δύο φορές την εβδομάδα τη δραστηριότητα της κολύμβησης στο κλειστό κολυμβητήριο των εκπαιδευτηρίων μας, καθώς και δύο φορές τη δραστηριότητα του ποδοσφαίρου και του μπαλέτου. Μέσα από το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, το παιδί

 • καλλιεργεί πνεύμα ευγενούς άμιλλας και «ευ αγωνίζεσθαι»
 • αναπτύσσει τον συντονισμό και την αδρή κινητικότητά του
 • μαθαίνει να αναγνωρίζει τη σημασία της άθλησης και της καλής φυσικής κατάστασης
 • έρχεται σε μια πρώτη γνωριμία με τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Μαραθώνιος) και την ιστορική σημασία αυτών
 • αποκτά αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση για όσα κατάφερε, μέσα από τις αθλητικές επιδείξεις που πραγματοποιούνται στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Έμπειρο Διδακτικό Προσωπικό

Οι νηπιαγωγοί μας διαθέτουν

 • πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην προσχολική αγωγή
 • εμπειρία στην προσχολική αγωγή, και ιδιαίτερα στο παιδαγωγικό σύστημα του σχολείου μας, προκειμένου να το υπηρετούν άρτια
 • εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων
 • ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων
 • ομαδικότητα και συνεργασία μέσα από τον κοινό συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και τη συστηματική ανταλλαγή απόψεων για καλύτερους παιδαγωγικούς χειρισμούς

Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νηπίων (νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι, καθηγητές μουσικής, καθηγητές φυσικής αγωγής,  καθηγητές αγγλικών) είναι κοινωνοί των ίδιων αρχών και αξιών που διέπουν το σχολείο μας στο σύνολό του και σε όλες τις βαθμίδες.

Εξοπλισμός Αιθουσών

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου είναι εξοπλισμένες με όλο το σύγχρονο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό.

 • Μοντεσσοριανό υλικό για τις θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται καλύτερα μέσα από τη συγκεκριμένη μέθοδο
 • Εξοπλισμό για πειράματα με στόχο την εισαγωγή των νηπίων στον κόσμο των φυσικών επιστημών με στόχο την αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης
 • Παιχνίδια γλωσσικής ανάπτυξης για την κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
 • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις αίθουσες του Νηπιαγωγείου με χρήση διαδραστικών πινάκων και υπολογιστών

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο μας η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας:

Παιδοκεντρική μέθοδος: Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν έτσι την υπευθυνότητα και την κριτική τους σκέψη. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συντροφικότητας, κάθε παιδί προσπαθεί να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για όσα συμβαίνουν γύρω του, να μοιράζεται φόβους και ανησυχίες και μέσα από τον διάλογο να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του.

Ενεργητική μάθηση: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες βοηθάνε να ενεργούν, ώστε να αποφεύγεται η παθητική διάλεξη και έτσι μαθαίνουν να εφαρμόζουν την ύλη του μαθήματος.

Βιωματική μάθηση: Η βιωματική διαδικασία αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ξεπερνά τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αναπαραστάσεις, ώστε η γνώση να κατακτάται εις βάθος.

Ομαδοσυνεργατική μάθηση: Στην σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη, η δημιουργία ομάδων και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Παρατήρηση: Σε κάθε δραστηριότητα, οι νηπιαγωγοί ξέρουν τι θέλουν να παρατηρήσουν σε κάθε παιδί και πώς να αξιοποιήσουν την παρατήρηση αυτή, για να εξελίξουν το παιδί ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά

Διαθεματικότητα: Επιλέγουμε θέματα μαζί με τα παιδιά, τα οποία προκύπτουν μέσα από τα ενδιαφέροντά τους και τα προσεγγίζουμε διαθεματικά δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικές Δράσεις & Επισκέψεις

Κάθε μήνα οι μαθητές μας επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και χώρους που έχουν άμεση σχέση με την πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά μας. Επίσης, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συχνά στις εγκαταστάσεις του Νηπιαγωγείου μας εκπαιδευτικά προγράμματα και να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους του πολιτισμού, όπως συγγραφείς παιδικών βιβλίων, αλλά και καταξιωμένους επαγγελματίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».

Τέλος, οι μαθητές του Προνηπιαγωγείου -Νηπιαγωγείου μας συμμετέχουν, επίσης, ενεργά στις εθνικές εορτές, σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και σε δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνει κάθε χρόνο το Σχολείο μας, όπως το Χριστουγεννιάτικο Bazaar.

Περιβαλλοντικές Δράσεις

Η μελέτη περιβάλλοντος είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας διότι μέσα από αυτή, τα παιδιά αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποιούνται άμεσα μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η καλλιέργεια των δικών τους φυτών στον κήπο του Νηπιαγωγείου και η επαφή με διάφορα είδη δέντρων και τους καρπούς τους.

Ιατρική Φροντίδα

 • Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών μας είναι βασική προτεραιότητα για εμάς. Γι΄ αυτό βρίσκεται καθημερινά στο σχολείο μας έμπειρη νοσηλεύτρια, η οποία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο παρακολουθεί και φροντίζει τους μικρούς μας μαθητές.
 • Στους μαθητές του Προνηπιαγωγείου και Νηπιαγωγείου πραγματοποιείται ετήσιος οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα

Η Ψυχολόγος του Σχολείου μας καθώς και ειδική λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια επισκέπτεται τα τμήματα για αρθρωτικό και γραφοκινητικό έλεγχο των νηπίων, προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τα όποια θέματα υπάρχουν.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο Νηπιαγωγείο μας δίνουμε έμφαση στη φιλαναγνωσία και στην εξοικείωση των μαθητών μας με το βιβλίο. Για τον σκοπό αυτό, κάθε Σαββατοκύριακο όλοι οι μαθητές του Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου μας δανείζονται βιβλία δικής τους επιλογής από τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα τα παιδιά παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τις εντυπώσεις τους από το βιβλίο που διάβασαν.

Επικοινωνία Γονέων

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο είναι απαραίτητο στοιχείο για το μέγιστο όφελος κάθε παιδιού.

 • Ενημέρωση στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ανάλυση του προγράμματος που θα ακολουθηθεί
 • Καθημερινή παρακολούθηση τετραδίου επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στη νηπιαγωγό
 • Τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων με τη νηπιαγωγό και τους καθηγητές ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • Έκτακτη επικοινωνία, είτε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, ανάμεσα στους γονείς και στη νηπιαγωγό, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο
 • Μεταφορά αντικειμενικών παρατηρήσεων από τους εκπαιδευτικούς προς τους γονείς, χωρίς διάθεση ωραιοποίησης της πραγματικότητας, προκειμένου να χαραχτεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση των όποιων αναγκών και θεμάτων προκύπτουν.

Τα Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας για να θέσει γερά θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Νηπιαγωγοί και καθηγητές ειδικοτήτων με πανεπιστημιακά προσόντα, που μπορούν να εμπνεύσουν με το ήθος και την αγάπη για τη δουλειά τους τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και στον έλεγχο μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στις μετακινήσεις εντός του Σχολείου αλλά και στις εξωσχολικές δραστηριότητες και επισκέψεις.

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης, το παιδί του Νηπιαγωγείου βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

Με το παιδοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας που ακολουθούμε ευνοείται η ανάπτυξη αυτονομίας και αυτενέργειας στους μαθητές.

Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται μοναδικός, γιατί είναι αναγνωρίσιμος από όλους. Δεν υπάρχει κλίμα ανωνυμίας και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Εστιάζουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διαφορετικές εμπειρίες που κάθε παιδί φέρνει από το οικογενειακό του περιβάλλον, το διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και το διαφορετικό ρυθμό αντίληψης και αφομοίωσης της γνώσης. Η εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθούμε απαιτείται τόσο για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μια επιμέρους δυσκολία όσο και για τα παιδιά που έχουν επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο.

Στο Νηπιαγωγείο μας υπάρχει ενιαίο ωράριο λειτουργίας, το οποίο ακολουθείται από το σύνολο της ομάδας. Έτσι, δεν υπάρχουν διαφορετικές ώρες αποχώρησης και δεν αποσυντονίζεται η εκπαιδευτική διδασκαλία.

Το παιδί του Νηπιαγωγείου στο Σχολείο μας αισθάνεται ότι λειτουργεί κάτω από ένα σαφές, καθορισμένο και ενιαίο πλαίσιο κανόνων, αρχών και αξιών, που βιώνονται από όλους τους μαθητές και η τήρηση των οποίων επιβλέπεται από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι η σωστή συμπεριφορά να γίνει σιγά σιγά συνείδηση του μαθητή και να μην απορρέει απλώς από τη μηχανική υπακοή στον κανόνα.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Σχολείου μας καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χώροι των εγκαταστάσεων εκπέμπουν ζεστασιά και φροντίδα και κάνουν την παραμονή των μαθητών στο Σχολείο ασφαλή, ευχάριστη και αποδοτική.

Δράσεις Τμημάτων

Αποφοίτηση στο Νηπιαγωγείο μας!

Αποφοίτηση στο Νηπιαγωγείο μας!

Οι μικροί μαθητές του Προ-Νηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου γιόρτασαν με τους συμμαθητές τους και τις δασκάλες τους

Hello Summer!

Hello Summer!

Καθώς αποχαιρετούμε τη σχολική χρονιά, οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου μας καλωσορίζουν το καλοκαίρι με ποικίλες δράσεις στα

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν την Α΄ Δημοτικού

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν την Α΄ Δημοτικού

Λίγο πριν από τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου της

Περισσότερες Δράσεις

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές του Προνηπιαγωγείου μας μαθαίνουν για το επάγγελμα του Πυροσβέστη

Οι μαθητές του Προνηπιαγωγείου μας μαθαίνουν για το επάγγελμα του Πυροσβέστη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Προνηπιαγωγείου μας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τα επαγγέλματα» την Πέμπτη

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στο Τρένο στο Ρουφ

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στο Τρένο στο Ρουφ

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στο πλαίσιο των εξωσχολικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επισκέφτηκαν λίγο πριν από

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στο Garage Eduhub

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας στο Garage Eduhub

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – εξωσχολικών δραστηριοτήτων, συνοδεία των

Περισσότερες Επισκέψεις
Return to top of page