Skip links

Με επιτυχία συνεχίζεται το σχολικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Δίνω στα ρούχα μου και στον πλανήτη μια δεύτερη ζωή!»

Με επιτυχία συνεχίζεται στο Σχολείο μας το σχολικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Δίνω στα ρούχα μου και στον πλανήτη μια δεύτερη ζωή!» που έχει δημιουργηθεί από την πρωτοποριακή πλατφόρμα ανταλλαγής παιδικών ρούχων www.swaplanet.com, μέσω της οποίας οι γονείς μπορούν με ευκολία να ανταλλάξουν τα παιδικά ρούχα που δεν χρειάζονται με αυτά που χρειάζονται.

Το γνωρίζατε ότι για τη δημιουργία ενός μόνο παιδικού ρούχου δαπανούνται 1.200 λίτρα νερού και εκλύονται στην ατμόσφαιρα 9 κιλά διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν σε 30 χιλιόμετρα οδήγησης;

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Δίνω στα ρούχα μου και στον πλανήτη μια δεύτερη ζωή!» απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 0 έως 14 ετών και έχει ήδη ξεκινήσει στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση από τον Ιούνιο 2021 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2021-2022 με τον απολογισμό των δράσεων και τη βράβευση των σχολείων που συμμετέχουν στον πρόγραμμα και είχαν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα και νερού για τον πλανήτη μας.

Ήδη πολλοί γονείς από το Σχολείο μας έχουν αποστείλει 1.475 τεμάχια ρούχων και παπουτσιών προς την πλατφόρμα, με τα οποία έχουν συνολικά εξοικονομηθεί 13.725 κιλά διοξειδίου του άνθρακα από την έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα, που ισοδυναμούν με 44.250 χλμ. οδήγησης δηλαδή το γύρο του κόσμου με αυτοκίνητο! Επίσης η συνολική ποσότητα νερού που έχει εξοικονομηθεί είναι 1,77 εκατομμύρια λίτρα.

Σας προσκαλούμε όλους, όσοι δεν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα να το κάνετε και να αποστείλετε τα ρουχαλάκια και τα παπουτσάκια που δεν χρειάζεστε, ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και αποθέματα νερού για  τον πλανήτη μας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους στόχους του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και ιδιαιτέρως με τους κάτωθι στόχους:

  • Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού για αειφόρο ανάπτυξη και τρόπο ζωής παρέχοντας τους επαρκή πληροφόρηση
  • Δράσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μέσω της μείωσης της έκλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
  • Μείωση της κατανάλωσης νερού που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία ενδυμάτων
  • Συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών για αειφόρο ανάπτυξη
  • Λιγότερες Ανισότητες, Αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας

Θεωρώντας ότι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, όσον αφορά στο ενεργειακό τους αποτύπωμα και η προσφορά προς μη προνομιούχες ομάδες της κοινωνίας μας, είναι καλό να ξεκινά από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια, τόσο εντός του οικογενειακού, όσο και του σχολικού περιβάλλοντός τους, μας οδήγησε στην υιοθέτηση του ανωτέρω προγράμματος, ώστε να εκπαιδευτούν οι μελλοντικοί ενσυνείδητοι πολίτες και καταναλωτές, που θα ενδιαφέρονται και θα ενεργούν τόσο προς όφελος του πλανήτη όσο και των συνανθρώπων τους.

Ποια είναι η ομάδα Swaplanet

Η Swaplanet είναι μια νεοφυής επιχείρηση, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση του παιδικού ρουχισμού, μέσω της ανταλλαγής του, με έναν εύκολο και βολικό τρόπο για τους γονείς, ώστε τα ρούχα να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή και να καθυστερήσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, η αποστολή τους προς καύση ή ενταφιασμό σε χώρους υγειονομικής ταφής. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούνται οι γονείς και τα παιδιά τους για τη επίδραση των αποβλήτων της βιομηχανίας ενδυμάτων, η οποία εκλύει ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές της χρήσης των πλαστικών.

Μετά την αποστολή των ρούχων, λαμβάνουν ενημέρωση για την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού που εξοικονομούν για τον πλανήτη μας, ενώ όσα από τα παραληφθέντα ρούχα δεν ανταλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας, επιλέγονται για δωρεά και παραδίδονται μέσω των συνεργαζόμενων ΜΚΟ όπως η Fabric Republic και η Khora Athens προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οικογένειες με παιδιά.

Return to top of page