Skip links

Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Αποφοίτων

Η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς 2022-23 είναι για την Εκπαιδευτική Αναγέννηση μια ιδιαίτερης σημασίας χρονική συγκυρία. Η πρώτη 20ετία που συμπληρώνεται από την ίδρυση του Σχολείου μας πρωτίστως αποτελεί αφορμή εορτασμού και χαράς.

Τα σχολεία είναι Οργανισμοί – και υπ’ αυτήν την έννοια ξεπερνούν και υπερέχουν τους ανθρώπους ως ατομικότητες ζωής. Όλοι όσοι οραματίστηκαν, σχεδίασαν, πέρασαν τις αγωνίες της «βρεφικής» ηλικίας, στελέχωσαν, μόχθησαν, επένδυσαν τον εαυτό τους, απόλαυσαν, εμπιστεύτηκαν, αξιολόγησαν και έκριναν εποικοδομητικά, βελτίωσαν, εργάστηκαν και επεξεργάστηκαν, υλοποίησαν σε επίπεδο πρακτικό το νόημα του οράματος και των δεσμεύσεων αυτού του οργανισμού δικαίως βιώνουν σε τέτοιες ευκαιρίες νοσταλγικής αποτίμησης, αλλά και επαναπροσδιορισμού μελλοντικών στόχων κάθε θετικό συναίσθημα.

Τα σχολεία αποτελούν κοινότητες και μάλιστα προσομοιώσεις ιδανικές της κοινότητας του μέλλοντος των παιδιών. Η Σχολική Κοινότητα αποτελείται και διαρκώς ανανεώνεται μέσα από τις συνεκτικές, συλλογικές και συνεργατικές δράσεις  των πολιτών της, δηλαδή των Ιδρυτών, των  Διευθυντών, του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού του σχολείου, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων, σε αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενα μέρη και εκτός σχολείου, με την ευρύτερη κοινότητα, με τον Κόσμο.

«Η κοινότητα δεν είναι ένας τόπος, αλλά μία σχέση» (Boyes-Watson, 2005). Με αυτήν την πεποίθηση η σχολική κοινότητα της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης υπερέβη τον τόπο – τοποθεσία  και εξαπλώθηκε καλλιεργώντας ακριβώς και βαθαίνοντας τις σχέσεις:  Η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η σχέση «πνευματικής χάριτος» (Αλ. Δελμούζος) μεταξύ μαθητών και δασκάλων, η σύμπνοια και η σχέση επιδραστικής συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, η αλληλεγγύη και η συναίσθηση της πολύτιμης ευθύνης που αναλαμβάνει  όλο το προσωπικό του Σχολείου και, κυρίως, η σχέση Συμβολαίου που το Σχολείο τιμά, έχοντας θεμελιώσει το όραμά του στην αποδοχή ότι «ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μετακένωση όχι μόνο γνωστικών δεδομένων, αλλά κυρίως αξιών» (The aim of education is the knowledge, not of facts, but of values. William S. Burroughs) αποτελούν την καθημερινότητα που βιώνουμε όσοι υπηρετούμε εντός του Σχολείου, την καθημερινότητα που αναπολούν με τρυφερότητα όσοι αποφοίτησαν, αλλά βρίσκεται πάντα στην καρδιά και στην μνήμη τους.

Με όλα τα παραπάνω στη σκέψη και στην καρδιά μας, από αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά το Σχολείο ανακοινώνει την σύσταση Γραφείου Διασύνδεσης της σχολικής μας κοινότητας, με πρωταρχικό σκοπό την ισχυρότερη, πλουσιότερη, ακόμη πιο στοχευμένη αλλά και «ανοιχτή» σε ιδέες, δράσεις, προτάσεις επικοινωνία των αποφοίτων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης με το Σχολείο τους. Τόσο ο Σύλλογος Αποφοίτων, όσο και κάθε μέλος του προσωπικά θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να έχει εύκολο, άμεσο και πρόσφορο τρόπο να πραγματώνει αυτό που υποστηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί δέσμευσή μας: όποιος υπήρξε μαθητής ή μαθήτρια στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση είχε και θα έχει για πάντα το σχολείο ως δεύτερη οικογένεια.

Η Σχολική Οικογένεια είναι η πρώτη και, πιστεύουμε, παντοτινή ευκαιρία του παιδιού να νιώσει ότι ανήκει και γίνεται αποδεκτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μαθαίνει να συνεργάζεται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να στηρίζει και να στηρίζεται, να εμπιστεύεται και να διαμορφώνει τον εαυτό του μαθαίνοντάς τον μέσα από τον καθρέφτη των συνομηλίκων, αλλά και των ενηλίκων που εμπιστεύεται και θαυμάζει. Οι νέοι και οι νέες, λοιπόν, που καμαρώνουμε κάθε Ιούνιο στην αποφοίτησή τους από το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελούν το δυναμικό ενός Συλλόγου Αποφοίτων ο οποίος με το κύρος του που ολοένα και ενδυναμώνεται, με το εύρος του, με την ποιότητα και τις προσωπικότητες που εγνωσμένα τον συναποτελούν αποκτά την ανάλογη επιδραστικότητα και λειτουργία.

Με αυτές τις πρώτες σκέψεις και προσδοκίες καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων σε επικοινωνία και είμαστε στην διάθεσή τους ατομικά ή/και συλλογικά.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: liaison@anagennisi.edu.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης:

Άννα Κουρδή

Φιλόλογος

Return to top of page